Tellimistingimused

1. Tingimuste ulatus ja kehtivus

1.1. Käesolevad tingimused (edaspidi Tellimistingimused) kehtivad Dormikor OÜ (edaspidi Oomipood), registrikood 10284814, aadress Peterburi mnt. 90F, Tallinn internetipoes (www.oomipood.ee) müügil olevate kaupade ostmisel kliendi (edaspidi Klient) poolt.

1.2. Pooled juhinduvad omavahelistes suhetes Tellimistingimustest, Oomipoe hinnakirjast ning kehtivatest Eesti Vabariigi õigusaktidest.


2. Lepingu jõustumine

2.1. Ostu-müügileping tellitud kaupade suhtes loetakse sõlmituks peale tellimuse esitamist Kliendi poolt ja tellimuse kinnituse saatmist Oomipoe poolt.


3. Kauba ja teenuste hinnad

3.1. Kaupade juures olevad hinnad on eurodes ning sisaldavad käibemaksu.

3.2. Oomipood jätab endale õiguse teha kauba hindades korrektuure teavitades sellest koduleheküljel hindade uuendamisega. 

3.3. Hinna puudumisel või 0 eurose hinnaga kaupade kohta täpne kauba hind andmebaasis puudub ning hinna täpsustamiseks palume ühendust võtta telefoni või e-maili teel. Vastav tellimus korrigeeritakse ning kinnitus saadetakse tellijale esimesel võimalusel.

3.4. Kataloogitoodete tellimisel on kaupade käsitlustasu 6 eurot või kuni 50% kataloogitoodete hinnast. Käsitlustasu hind sisaldub toote hinnas ja pole eraldi välja toodud.


4. Kaupade eest tasumise ja kättesaamise viisid:

4.1. Võimalikud kauba eest tasumise ja kohaletoimetamiseviisid:

Klient tuleb kaubale soovitud Oomipoe kauplusesse järgi. Kauba ja teenuste eest tasutakse kauba kättesaamisel sularahas või maksekaardiga, või ettemaksuna pangaülekandega.

Kaup saadetakse DPD kulleriga Kliendi poolt valitud aadressile. Kauba ja teenuste eest tasutakse 100% ette pangaülekandega.

Kaup saadetakse DPD lunapakiga Kliendi poolt valitud aadressile. Kauba ja teenuste eest tasutakse 50% ette pangaülekandega, 50% paki kättesaamisel kullerile.

Kaup saadetakse SmartPostiga Kliendi poolt valitud pakiterminali. Kauba ja teenuste eest tasutakse 100% ette pangaülekandega. SmartPostiga on võimalik saata tellimusi, mis kvalifitseeruvad mõõtmete ja kaalu poolest.

Kaup saadetakse Kliendi poolt valitud DPD Pickup pakiautomaati või -poodi. Kauba ja teenuste eest tasutakse 100% ette pangaülekandega. DPD Pickup punkti on võimalik saata tellimusi, mis kvalifitseeruvad mõõtmete ja kaalu poolest.

NB! Makstes pangalingiga vajutage kindlasti peale makse sooritamist nuppu „Tagasi kaupmehe juurde”. Vastasel korral võib juhtuda, et info makse õnnestumise kohta ei jõua meieni ning Teie tellimuse täitmine viibib.


5. Kauba saadavus

5.1. Kauba saadavuse info on ära toodud kaupa kirjeldavas infos. Andmeid koduleheküljel uuendatakse vastavalt võimalusele ning tulenevalt ajalisest viivitusest ning võimalikest ebatäspsustest andmebaasi ja tegeliku Oomipoe laoseisu ja tarnijate laoseisu vahel ei saa Oomipood garanteerida kauba saadavust. Taoliste olukordade ilmnemisel teavitab Oomipood koheselt Klienti ning tellimuse edasine täitmine lepitakse kokku vastavalt Kliendi soovidele ja Oomipoe võimalustele.


6. Kliendi õigus tellimusest taganeda

6.1. Kliendil on õigus taganeda tellimuse alusel sõlmitud ostu-müügilepingust 14 päeva jooksul alates tellitud kauba üleandmisest kliendile.

6.2. Taganemisõiguse kasutamiseks peab klient esitama vastavasisulise avalduse Oomipoe meiliaadressil info@oomipood.ee ja tagastama tellitud kauba.

6.3. Tagastatav kaup ei tohi olla kasutatud ja peab olema kõigi markeeringutega ning originaalpakendis. Kataloogist tellitud toodetel ei kuulu tagastamisele kauba hinnas sisalduv käsitlustasu.

6.4. Elektroonikakomponentide tagastamine on võimalik ainult juhul, kui pakend on avamata.

6.5. Kui tagastamisele kuuluv kaup on halvenenud ja halvenemine ei ole tekkinud asja korrapärase kasutamise tulemusena, tuleb Tellijal hüvitada asja väärtuse vähenemine.

6.6. Ostetud kaupa ei saa tagastada kui tellitud toode on valmistatud eritellimusel arvestades tellija isiklikke vajadusi või tellija poolt esitatud tingimuste kohaselt.

6.7. Oomipood tagastab Tellijale lepingust taganemisel kauba eest tasutud summa esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul lepingust taganemisest alates Tellija poolt osutatud pangaarvele (kaup peab olema tagastatud või klient peab tõendama, et tagastatav kaup on teele pandud).

6.8. Kauba tagastamisel tuleb kliendil tasuda kauba tagastamisega seonduvad kulud.


7. Oomipoe õigus lepingust taganeda

7.1. Oomipoel on õigus tellimuse alusel sõlmitud ostu-müügilepingust taganeda, kui Klient ei ole arvel näidatud aja jooksul arvet tasunud või kui Oomipoel vastava kauba varud on ammendunud.

7.2. Tellitud kaupa hoiab Oomipood Kliendi teavitamisest alates 30 päeva. Kliendile makstakse raha tagasi avalduse alusel, millest on maha arvatud kaupade käsitlus ja hoiukulud.


8. Pretensioonide esitamise õigus

8.1. Toodetele kehtib pretensioonide esitamise tähtaeg seaduses (VÕS) ettenähtud korras.
8.2. Pretensioonide esitamise tähtaeg kehtib ainult koos ostuarvega.
8.3. Pretensioonide esitamise tähtaeg ei kehti juhul, kui kauba puudus on tingitud toote valest kasutamisest, hooldusjuhendi või kasutusjuhendi eiramisest või toote kulumisest.
8.4. Pretensioonide esitamise tähtaeg ei kehti juhul, kui kaubal on märge "defektiga", "remonditud", "kasutatud", "lõpumüük" või "näidis". Vastaval kaubal on oluliselt alandatud müügihinda.


9. Omandireservatsioon

9.1. Kuni kauba hinna täieliku tasumiseni on kaup Oomipoe omand.


10. Isikuandmete kogumine ja kasutamine

10.1. Oomipood ei avalda Kliendi isikuandmeid kolmandatele isikutele v.a transporditeenuse pakkujatele kauba Tellijale toimetamiseks.

10.2. Oomipood kasutab Tellija kontaktandmeid reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks Tellijale ainult juhul, kui Tellija on seda soovinud.


11. Tellimistingimuste ja hinnakirja muudatused

11.1. Oomipoel on õigus käesolevaid tingimusi ja hinnakirju muuta ning täiendada.

11.2. Tingimuste ja hinnakirja muudatustest ja täiendustest teatatakse internetilehekülje www.oomipood.ee ning tingimuste ja hinnakirja muudatused ja täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest.

11.3. Kui tellimus on esitatud enne tingimuste ja hinnakirja muudatusi, siis kohaldatakse Tellijale tellimuse esitamise ajal kehtinud tingimusi ja hinnakirja.


12. Järelvalve asutus ja vaidlused

12.1. Tellimistingimuste alusel sõlmitud lepingute üle on järelvalvepädevus Tarbijakaitseameti juures tegutseval tarbijavaidluste komisjonil. Täiendatavat infot saab tarbijakaitse komisjoni nõuandetelefonilt 1330 või 6 201 707.

12.2. Kliendil on õigus esitada kaebus Tarbijakaebuste komisjonile või Euroopa Liidu internetipõhise vaidluste lahendamise platvormi ehk ODR-platvormi kaudu aadressil http://ec.europa.eu/odr.


13. Lõppsätted

13.1. Käesolevatele tellimistingimustele ning ostu-müügilepingutele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.

13.2. Kui tellimistingimuste mõni säte on tühine, ei mõjuta see ülejäänud osas tellimistingimuste ega ostu-müügilepingu kehtivust. Tühine säte asendatakse seaduspärase sättega, mis on tühisele sättele õiguslikult ja majanduslikult kõige lähedasem.


Peale ostu-müügilepingu sõlmimist jäävad tellimistingimused kättesaadavaks aadressil http://www.oomipood.ee

Oomipood © 2018