Tellimistingimused

1. Tingimuste ulatus ja kehtivus

1.1. Käesolevad tellimistingimused (edaspidi Tingimused) kehtivad Dormikor OÜ (edaspidi Oomipood), registrikood 10284814, aadress Peterburi mnt. 90F, Tallinn internetipoes (www.oomipood.ee) müügil olevate kaupade ostmisel kliendi (edaspidi Klient) poolt.

1.2. Pooled juhinduvad omavahelistes suhetes Tingimustest, Oomipoe hinnakirjast ning kehtivatest Eesti Vabariigi õigusaktidest.


2. Lepingu jõustumine

2.1. Ostu-müügileping tellitud kaupade suhtes loetakse sõlmituks peale tellimuse esitamist Kliendi poolt ja tellimuse kinnituse saatmist Oomipoe poolt.


3. Kauba ja teenuste hinnad

3.1. Kaupade juures olevad hinnad on eurodes ning sisaldavad käibemaksu.

3.2. Oomipood jätab endale õiguse teha kauba hindades korrektuure teavitades sellest koduleheküljel hindade uuendamisega. 

3.3. Hinna puudumisel või 0 eurose hinnaga kaupade kohta täpne kauba hind andmebaasis puudub ning hinna täpsustamiseks palume ühendust võtta telefoni või e-maili teel. Vastav tellimus korrigeeritakse ning kinnitus saadetakse tellijale esimesel võimalusel.

3.4. Kataloogitoodete tellimisel on kaupade käsitlustasu 6 eurot või kuni 50% kataloogitoodete hinnast. Käsitlustasu hind sisaldub toote hinnas ja pole eraldi välja toodud.


4. Kaupade eest tasumise ja kättesaamise viisid:

4.1. Võimalikud kauba eest tasumise ja kohaletoimetamiseviisid:

Klient tuleb kaubale soovitud Oomipoe kauplusesse järgi. Kauba ja teenuste eest tasutakse kauba kättesaamisel sularahas või maksekaardiga, või ettemaksuna pangaülekandega.

Kaup saadetakse DPD kulleriga Kliendi poolt valitud aadressile. Kauba ja teenuste eest tasutakse 100% ette pangaülekandega.

Kaup saadetakse DPD lunapakiga Kliendi poolt valitud aadressile. Kauba ja teenuste eest tasutakse 50% ette pangaülekandega, 50% paki kättesaamisel kullerile.

Kaup saadetakse SmartPostiga Kliendi poolt valitud pakiterminali. Kauba ja teenuste eest tasutakse 100% ette pangaülekandega. SmartPostiga on võimalik saata tellimusi, mis kvalifitseeruvad mõõtmete ja kaalu poolest.

Kaup saadetakse Kliendi poolt valitud DPD Pickup pakiautomaati või -poodi. Kauba ja teenuste eest tasutakse 100% ette pangaülekandega. DPD Pickup punkti on võimalik saata tellimusi, mis kvalifitseeruvad mõõtmete ja kaalu poolest.

NB! Makstes pangalingiga vajutage kindlasti peale makse sooritamist nuppu „Tagasi kaupmehe juurde”. Vastasel korral võib juhtuda, et info makse õnnestumise kohta ei jõua meieni ning Teie tellimuse täitmine viibib.


5. Kauba saadavus

5.1. Kauba saadavuse info on ära toodud kaupa kirjeldavas infos. Andmeid koduleheküljel uuendatakse vastavalt võimalusele ning tulenevalt ajalisest viivitusest ning võimalikest ebatäspsustest andmebaasi ja tegeliku Oomipoe laoseisu ja tarnijate laoseisu vahel ei saa Oomipood garanteerida kauba saadavust. Taoliste olukordade ilmnemisel teavitab Oomipood koheselt Klienti ning tellimuse edasine täitmine lepitakse kokku vastavalt Kliendi soovidele ja Oomipoe võimalustele.


6. Kliendi õigus tellimusest taganeda

6.1. Kliendil on õigus taganeda tellimuse alusel sõlmitud ostu-müügilepingust 14 päeva jooksul alates tellitud kauba üleandmisest kliendile.

6.2. Taganemisõiguse kasutamiseks peab klient esitama vastavasisulise avalduse Oomipoe meiliaadressil info@oomipood.ee ja tagastama tellitud kauba. Taganemisavalduse tüüpvormi leiate siit lingilt.

6.3. Kui kaup on kahjustunud, kasutatud, siltideta, ei ole tagastatud originaalpakendis või seisukord on halvenenud ja halvenemine ei ole tekkinud asja korrapärase kasutamise tulemusena, on Klient kohustatud hüvitama toote väärtuse vähenemine.

6.4. Ostetud kaupa ei saa tagastada kui tellitud toode on valmistatud eritellimusel arvestades tellija isiklikke vajadusi või tellija poolt esitatud tingimuste kohaselt.

6.5. Oomipood tagastab Tellijale lepingust taganemisel kauba eest tasutud summa esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul lepingust taganemisest alates Tellija poolt osutatud pangaarvele (kaup peab olema tagastatud või klient peab tõendama, et tagastatav kaup on teele pandud).

6.6. Kauba tagastamisel tuleb kliendil tasuda kauba tagastamisega seonduvad kulud.


7. Oomipoe õigus lepingust taganeda

7.1. Oomipoel on õigus tellimuse alusel sõlmitud ostu-müügilepingust taganeda, kui Klient ei ole arvel näidatud aja jooksul arvet tasunud või kui Oomipoel vastava kauba varud on ammendunud.

7.2. Tellitud kaupa hoiab Oomipood Kliendi teavitamisest alates 30 päeva. Kliendile makstakse raha tagasi avalduse alusel, millest on maha arvatud kaupade käsitlus ja hoiukulud.


8. Pretensioonide esitamise õigus

8.1. Toodetele kehtib pretensioonide esitamise tähtaeg seaduses (VÕS) ettenähtud korras.
8.2. Pretensioonide esitamise tähtaeg kehtib ainult koos ostuarvega.
8.3. Pretensioonide esitamise tähtaeg ei kehti juhul, kui kauba puudus on tingitud toote valest kasutamisest, hooldusjuhendi või kasutusjuhendi eiramisest või toote kulumisest.
8.4. Kaubal, millel on märge "defektiga", "remonditud", "kasutatud", "lõpumüük" või "näidis" ei kehti pretensioonide esitamise õigus vigadele, millest on lepingueelselt tarbijat teavitatud.

9. Omandireservatsioon

9.1. Kuni kauba hinna täieliku tasumiseni on kaup Oomipoe omand.


10. Isikuandmete kogumine ja kasutamine

10.1. Ostja annab E-poele nõusoleku enda isikuandmete töötlemiseks. Ostja poolt tellimuse esitamisel sisestatud andmed säilitatakse E-poe poolt, eesmärgiga täita Ostja esitatud Toote tellimus ning arendada E-poe poolt Ostjale pakutavat teenust.

10.2. Registreeritavate isikuandmete hulka kuuluvad andmed Ostja tellimuse kohta – Ostja nimi, ettevõtte nimi (kui kohaldub), aadress, e-posti aadress, telefoninumber, kasutatud makseviis ja valitud Toote andmed.

10.3. E-pood võib edastada Ostja isikuandmeid, mis on vajalikud Toote kohaletoimetamiseks kulleriteenust osutavale ettevõttele (Itella Smartpost, DPD).

10.4. Isikuandmete kaitse on tagatud kõigi seadusest tulenevate turvameetmetega. E-pood ei edasta registreeritud isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud seaduses ette nähtud juhtudel.

10.5. Ostjal on õigus kontrollida teda ennast puudutavaid isikuandmeid ning paluda neid muuta või kõrvaldada oma isikuandmed andmebaasist.

10.6. E-pood võib Ostja nõusolekul saata Ostjale müügipakkumisi, uudiskirju, küsitlusi ja teisi teateid tellimuse esitamisel sisestatud Ostja e-posti aadressil.

10.7. Rohkem teavet privaatsuse kohta Privaatsustingimuste lehel


11. Tingimuste ja hinnakirja muudatused

11.1. Oomipoel on õigus käesolevaid tingimusi ja hinnakirju muuta ning täiendada.

11.2. Tingimuste ja hinnakirja muudatustest ja täiendustest teatatakse internetilehekülje www.oomipood.ee ning tingimuste ja hinnakirja muudatused ja täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest.

11.3. Kui tellimus on esitatud enne tingimuste ja hinnakirja muudatusi, siis kohaldatakse Tellijale tellimuse esitamise ajal kehtinud tingimusi ja hinnakirja.


12. Järelvalve asutus ja vaidlused

12.1. Tingimuste alusel sõlmitud lepingute üle on järelvalvepädevus Tarbijakaitseameti juures tegutseval tarbijavaidluste komisjonil. Täiendatavat infot saab tarbijakaitse komisjoni nõuandetelefonilt 1330 või 6 201 707.

12.2. Kliendil on õigus esitada kaebus Tarbijakaebuste komisjonile või Euroopa Liidu internetipõhise vaidluste lahendamise platvormi ehk ODR-platvormi kaudu aadressil http://ec.europa.eu/odr.


13. Lõppsätted

13.1. Käesolevatele Tingimustele ning ostu-müügilepingutele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.

13.2. Kui Tingimuste mõni säte on tühine, ei mõjuta see ülejäänud osas Tingimuste ega ostu-müügilepingu kehtivust. Tühine säte asendatakse seaduspärase sättega, mis on tühisele sättele õiguslikult ja majanduslikult kõige lähedasem.


Peale ostu-müügilepingu sõlmimist jäävad Tingimused kättesaadavaks aadressil http://www.oomipood.ee

Oomipood © 2018